نویسنده = منیره محرابی کالی
تعداد مقالات: 5
1. تحلیل کارکردهای قید در اشعار دقیقی و فردوسی توسی

دوره 12، شماره 1، بهار 1399، صفحه 23-40

10.22108/rpll.2019.117398.1516

محمد علی اکبرزاده؛ علی اکبر باقری خلیلی


2. تحلیل گفتمان سیاسی ـ اجتماعی رابطة عاشق و معشوق در غزلیات سعدی

دوره 9، شماره 1، بهار 1396، صفحه 37-56

10.22108/rpll.2017.21411

علی اکبر باقری خلیلی؛ منیره محرابی کالی


3. بررسی مقایسه‌ای «ویژه‌ زبان» قدرت در سیاست‌نامه‌ و نصیحه‌الملوک

دوره 8، شماره 1، بهار 1395، صفحه 35-54

10.22108/rpll.2016.19449

لیلا درویشعلی پور آستانه؛ علی اکبر باقری خلیلی


5. عناصر غالب بلاغی در طنزهای دیوان خروس‌لاری

دوره 1، شماره 3، پاییز 1388، صفحه 1-18

علی اکبر باقری خلیلی