نویسنده = احمد امیری خراسانی
تعداد مقالات: 4
1. جامعه‌شناسی و روان‌شناسی جنگ در ترجمة تاریخ یمینی

دوره 9، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 17-32

10.22108/rpll.2017.21721

احمد امیری خراسانی؛ زهرا میرشکار


2. تأثیرات روانی هجوم مغول بر جامعه قرن هفتم، با نگاهی به نفثـۃ المصدور

دوره 8، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 1-22

10.22108/rpll.2016.20411

احمد امیری خراسانی؛ نازنین غفّاری


3. فضل تقدّم با کیست؟ صفی‌علی‌شاه اصفهانی یا عمّان سامانی

دوره 5، شماره 2، تابستان 1392، صفحه 1-20

احمد امیری خراسانی؛ فاطمه هدایتی


4. رقیب حصاری

دوره 1، شماره 2، تابستان 1388، صفحه 35-44

احمد امیری خراسانی؛ محمدرضا صرفی