نویسنده = محسن محمدی فشارکی
تعداد مقالات: 5
1. تحلیل مقایسه‌ای دو ترجمۀ فارسی کلیله و دمنه (مطالعۀ موردی: حکایت بوزنگان / حمدونگان)

دوره 12، شماره 1، بهار 1399، صفحه 1-22

10.22108/rpll.2019.116203.1478

فهیمه مارانی؛ سیدمحمدرضا ابن الرسول؛ محسن محمدی فشارکی


3. بررسی ساختار و گونه روایی در متن سفرنامه ناصرخسرو براساس نظریه ژپ لینت ولت

دوره 5، شماره 3، پاییز 1392، صفحه 53-68

محسن محمدی فشارکی؛ فضل الله خدادادی


4. ناگفته‌هایی درباره آثار فارسی منسوب به شیخ بهایی

دوره 4، شماره 3، پاییز 1391، صفحه 97-112

محسن محمدی فشارکی؛ فاطمه قیومیان محمدی


5. خطّ معمّا (پژوهش در انواع و شیوه‌های رمزنگاری منشآت)

دوره 3، شماره 3، پاییز 1390، صفحه 109-134

محسن محمدی فشارکی؛ مریم شیرانی