کلیدواژه‌ها = راوی
تعداد مقالات: 3
1. معرفی نسخة فارسی حماسة منثور بطّال‌نامه و برخی ویژگی‌های آن

دوره 9، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 99-120

10.22108/rpll.2017.21656

میلاد جعفرپور؛ محمدکاظم کهدویی؛ محمدرضا نجاریان؛ نفیسه ایرانی


2. بررسی و تحلیل عناصر داستانی فرائد السلوک

دوره 2، شماره 3، پاییز 1389، صفحه 97-116

علیرضا نبی لو


3. راوی در رمان «آتش بدون دود»

دوره 1، شماره 4، زمستان 1388، صفحه 79-94

قدسیه رضوانیان؛ حمیده نوری