کلیدواژه‌ها = شاهنامه
تعداد مقالات: 29
2. تحلیل تقابل دوگانه در داستان جمشید برپایة نظریه لوی استروس

دوره 11، شماره 1، بهار 1398، صفحه 15-35

10.22108/rpll.2017.77430.0

محمد چهارمحالی؛ مریم شعبان زاده؛ محمود حسن آبادی


6. اندرزهای مینوی‌ خرد و تأثیر آن بر شاهنامة فردوسی

دوره 10، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 147-164

10.22108/rpll.2017.77347.0

محمود مهجوری؛ ابراهیم استاجی؛ عبدالله غلامی؛ سیده زهرا میرنژاد


7. نقاب‌های سودمند و زیان‌بار در داستان سیاوش

دوره 10، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 35-53

10.22108/rpll.2017.103120.1083

خدابخش اسداللهی؛ جعفر عشقی


8. بررسی جنبه‌‌های پیوند سیاوش با آیین مهری

دوره 10، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 121-136

10.22108/rpll.2018.104214.1112

عیسی نجفی؛ سحر یوسفی؛ زهرا رستمی


9. نقد و بررسی برخی از ابهامات یادداشت‌های شاهنامه

دوره 10، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 37-51

10.22108/rpll.2017.77433.0

محمود رضایی دشت ارژنه


14. ریخت‌شناسی داستان‌های عاشقانه شاهنامه

دوره 8، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 23-38

10.22108/rpll.2016.20589

زینب عرب نژاد؛ اسحاق طغیانی


15. بررسی داستان کیومرث در شاهنامه و تواریخ عربی متأثر از سیرالملوک ها بر اساس فزون‌متنیت ژنت

دوره 8، شماره 1، بهار 1395، صفحه 17-34

10.22108/rpll.2016.19447

مهدخت پورخالقی؛ فرزاد قائمی؛ سمیرا بامشکی؛ حامد صافی


16. نقدی بر جلد اول شاهنامه مصحَح خالقی مطلق

دوره 7، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 119-138

مصطفی موسوی؛ میلاد چشمی


17. بررسی زمینه و منشأ اندرزهای شاهنامه

دوره 7، شماره 1، بهار 1394، صفحه 115-136

سجاد رحمتیان؛ عصمت خوئینی


18. همایون نامه زجاجی و شاهنامه

دوره 6، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 1-38

سجاد آیدنلو


20. چین در شاهنامه فردوسی

دوره 5، شماره 4، زمستان 1392، صفحه 59-72

علی اکبر جعفری؛ حمیدرضا پاشازانوس


21. تعبیرپذیری واژۀ سخن در شاهنامۀ فردوسی

دوره 5، شماره 4، زمستان 1392، صفحه 87-98

فریده وجدانی


22. تحلیل ریخت‌شناسی داستان سیاوش بر اساس نظریه ولادیمیر پراپ

دوره 5، شماره 3، پاییز 1392، صفحه 37-52

ابراهیم استاجی؛ سعید رمشکی


23. نامه باستان در بوته نقد (نقد چند بیت از نامه باستان)

دوره 5، شماره 1، بهار 1392، صفحه 61-82

محمود رضایی دشت ارژنه؛ قدرت قاسمی پور


24. شیوه‌های تقلید صبای کاشانی در خداوندنامه از شاهنامه فردوسی

دوره 4، شماره 3، پاییز 1391، صفحه 39-58

محمدرضا نجاریان؛ حمیدرضا نفر


25. پیرنگ و بررسی آن در داستان سیاوش

دوره 4، شماره 2، تابستان 1391، صفحه 93-108

اسدالله جعفری