کلیدواژه‌ها = نماد
تعداد مقالات: 3
1. نمادشناسی حیوانات در کتاب طرب‌المجالس

دوره 9، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 57-70

10.22108/rpll.2017.77436

مریم محمودی؛ رضا الیاسی


2. بررسی و تحلیل نمادهای بخش اساطیری شاهنامه

دوره 4، شماره 1، بهار 1391، صفحه 91-110

موسی پرنیان؛ شهرزاد بهمنی


3. تحلیل نماد غار در هفت پیکر نظامی

دوره 1، شماره 4، زمستان 1388، صفحه 43-58

محمدجعفر یاحقی؛ سمیرا بامشکی