کلیدواژه‌ها = خاقانی
تعداد مقالات: 12
1. بازخوانی و تحلیل ابیات دشوار قصیده‌ای با التزام «صبح» از خاقانی شروانی

دوره 12، شماره 1، بهار 1399، صفحه 129-147

10.22108/rpll.2019.115809.1464

سید منصور سادات ابراهیمی؛ امیر سلطان محمدی


2. شرح چند بیت از خاقانی با رویکردی انتقادی به دیگر شروح

دوره 11، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 113-133

10.22108/rpll.2018.111868.1341

امیر سلطان محمدی؛ سید منصور سادات ابراهیمی


4. تازی‌سروده‌های خاقانی

دوره 9، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 67-84

10.22108/rpll.2017.21655

محسن حسینی وردنجانی؛ عبدالله رادمرد


5. تصحیح عباراتی از کتاب منشآت خاقانی

دوره 9، شماره 1، بهار 1396، صفحه 121-140

10.22108/rpll.2017.21416

سعید مهدوی فر


8. بررسی چند سکّه در دیوان خاقانی

دوره 6، شماره 2، تابستان 1393، صفحه 115-130

سعید مهدوی فر


9. تصاویر کعبه و ترک ادب شرعی در شعر خاقانی

دوره 5، شماره 4، زمستان 1392، صفحه 39-58

محسن ذوالفقاری؛ زهرا موسوی؛ سید کیهان شهدائی


10. پژوهشی در داروهای حیوانی دیوان خاقانی

دوره 5، شماره 4، زمستان 1392، صفحه 99-120

سعید مهدوی فر


11. بررسی تصحیف و تحریفی از دیوان خاقانی

دوره 4، شماره 4، زمستان 1391، صفحه 107-120

سعید مهدوی فر


12. شرح، تحلیل و تصحیح چند بیت دشوار از خاقانی شروانی

دوره 4، شماره 3، پاییز 1391، صفحه 113-126

محمدامین احمدپور؛ قدرت الله ضرونی