کلیدواژه‌ها = دیوان
تعداد مقالات: 6
2. بررسی چند سکّه در دیوان خاقانی

دوره 6، شماره 2، تابستان 1393، صفحه 115-130

سعید مهدوی فر


3. پژوهشی در داروهای حیوانی دیوان خاقانی

دوره 5، شماره 4، زمستان 1392، صفحه 99-120

سعید مهدوی فر


4. بررسی تصحیف و تحریفی از دیوان خاقانی

دوره 4، شماره 4، زمستان 1391، صفحه 107-120

سعید مهدوی فر


6. جایگاه رودکی در شعر امیر معزّی و دیگر شاعران

دوره 1، شماره 2، تابستان 1388، صفحه 89-98

احمدرضا یلمه ها