کلیدواژه‌ها = سیاوش
تعداد مقالات: 3
1. بررسی جنبه‌‌های پیوند سیاوش با آیین مهری

دوره 10، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 121-136

10.22108/rpll.2018.104214.1112

عیسی نجفی؛ سحر یوسفی؛ زهرا رستمی


2. تحلیل ساختار همبستة داستان‌های سیاوش، کیخسرو و فرود

دوره 9، شماره 1، بهار 1396، صفحه 19-36

10.22108/rpll.2017.21410

تیمور مالمیر؛ فردین حسین پناهی


3. جایگاه سیاوش در اساطیر

دوره 2، شماره 1، بهار 1389، صفحه 101-116

نسرین شکیبی ممتاز