کلیدواژه‌ها = خیام
تعداد مقالات: 5
2. بازتاب حیرت خیام در ادبیات فارسی

دوره 6، شماره 1، بهار 1393، صفحه 25-40

قدمعلی سرامی؛ پروین رضایی


3. خوشباشی و دم‌غنیمت شمری در اندیشه‌های خیام نیشابوری و طَرَفه بن عبد

دوره 4، شماره 1، بهار 1391، صفحه 162-147

سید مهدی مسبوق؛ هادی نظری منظم؛ حدیثه فرزبود


4. خیّام‌ پژوهی با تکیه بر جهان معاصر عرب

دوره 2، شماره 3، پاییز 1389، صفحه 1-20

ناصر محسنی نیا


5. رودکی و عمرخیام

دوره 1، شماره 2، تابستان 1388، صفحه 67-88

محمدرضا نصر اصفهانی؛ علی سینا رخشنده مند