کلیدواژه‌ها = هفت پیکر
تعداد مقالات: 3
1. بررسی شخصیت بهرام در هفت پیکر با توجه به نظریه مزلو

دوره 4، شماره 4، زمستان 1391، صفحه 17-32

زینب نوروزی؛ علیرضا اسلام؛ محمدحسین کرمی


2. رنگ و تحلیل زمینه‌های تأویل رمزی آن در هفت پیکر

دوره 3، شماره 2، تابستان 1390، صفحه 9-30

نسرین علی اکبری؛ سید امیرمهرداد حجازی


3. تحلیل نماد غار در هفت پیکر نظامی

دوره 1، شماره 4، زمستان 1388، صفحه 43-58

محمدجعفر یاحقی؛ سمیرا بامشکی