کلیدواژه‌ها = دقیقی
تعداد مقالات: 2
1. تحلیل کارکردهای قید در اشعار دقیقی و فردوسی توسی

دوره 12، شماره 1، بهار 1399، صفحه 23-40

10.22108/rpll.2019.117398.1516

محمد علی اکبرزاده؛ علی اکبر باقری خلیلی