موضوعات = کلیات ادبی و متون ادب فارسی
تعداد مقالات: 44
2. بررسی و مقایسۀ بن‌مایه‌های تصاویر شعری حافظ با شاعران دیگر

دوره 11، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 59-79

10.22108/rpll.2018.112841.1376

علیرضا نبی لو؛ رقیه بهرام نیا


9. نمادشناسی حیوانات در کتاب طرب‌المجالس

دوره 9، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 57-70

10.22108/rpll.2017.77436

مریم محمودی؛ رضا الیاسی


11. ساختار اشعار رودکی

دوره 8، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 15-28

10.22108/rpll.2016.21300

غلامعلی فلاح


12. تحلیل کارکرد محتوایی- بلاغی رنگ‌ها در غزل عطار

دوره 8، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 63-78

10.22108/rpll.2016.21303

فاطمه کلاهچیان؛ فاطمه نظری فر


13. بررسی و تحلیل ساختمان جمله در بوستان سعدی

دوره 8، شماره 1، بهار 1395، صفحه 55-70

10.22108/rpll.2016.19444

اکبر صیادکوه؛ حسن دست موزه


14. متن شناسی قدمگاه انجم در تعزیه ایران

دوره 7، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 83-100

عباس علی کرمی؛ سیدعلی رضا حجازی


15. ترکیبات خاص اشعار صائب و بیدل بر اساس روابط نحوی و هستۀ معنایی ترکیب

دوره 7، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 41-64

خدابخش اسداللهی؛ شکرالله پورالخاص؛ ولی علی منش


16. معرّفی متنی و محتوایی منشآت آل برهان

دوره 7، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 41-60

مهدیه اسدی؛ حسین مسجدی


17. «نگاهی به تصویرپردازی در نفثه‌المصدور»

دوره 7، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 1-18

صدیقه جمالی؛ زهرا ریاحی زمین


19. کارکرد ایدئولوژی در لایه های سبکی داستان حسنک وزیر

دوره 7، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 63-78

فریبا مهری؛ حسن دلبری


20. بازتاب نمادین قربانی میترایی - اسطوره کشتن گاو نخستین- در هفت‌پیکر نظامی

دوره 7، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 1-20

محبوبه خراسانی؛ محمد فشارکی؛ محمد فشارکی؛ فزونه دوانی


21. تکرار موجز (سبک شخصی احمد غزالی بر اساس رویکرد اشپیتزر)

دوره 7، شماره 1، بهار 1394، صفحه 1-18

مریم شیرانی؛ علی اصغر میرباقری فرد


22. تأثیر گلستان سعدی بر ترجمۀ سرگذشت حاجی‌بابای اصفهانی

دوره 6، شماره 3، پاییز 1393، صفحه 21-36

صدیقه جمالی؛ جواد دهقانیان


23. پژوهشی در شرح حال و آثار واله داغستانی

دوره 6، شماره 3، پاییز 1393، صفحه 37-56

نصرت مرادی؛ محمدرضا یوسفی


24. بازتاب دیدگاه شاعر در نحو منظومه ویس و رامین

دوره 6، شماره 2، تابستان 1393، صفحه 1-22

مسعود فروزنده؛ امین بنی طالبی


25. نقش تذکره‌ها و فرهنگ‌ها در تصحیح متون (مورد مطالعه دیوان مسعود سعد سلمان)

دوره 4، شماره 3، پاییز 1391، صفحه 59-74

غلامرضا سالمیان؛ سهیل یاری گل دره