موضوعات = تصحیح نسخ خطی متون ادب فارسی
تعداد مقالات: 61
2. مقایسة تحلیلی دو ترجمة عوارف‌المعارف با توجه به تفاوت دیدگاه مترجمان

دوره 11، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 17-30

10.22108/rpll.2019.114265.1414

فروغ فرجام؛ علی اصغر میرباقری فرد؛ سیده مریم روضاتیان


3. ملاحظاتی دربارة منظومة شبرنگ‌نامه

دوره 11، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 31-46

10.22108/rpll.2018.111413.1321

محمود رضایی دشت ارژنه


4. نقد عرفات‌العاشقین با تکیه بر مجموعۀ لطایف و سفینۀ ظرایف

دوره 11، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 25-41

10.22108/rpll.2019.116049.1472

امید شاه مرادی؛ محمدجعفر یاحقی؛ عارف نوشاهی


6. ضرورت تصحیح دوبارة دیوان حکیم حاج ملّا هادی سبزواری

دوره 11، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 61-82

10.22108/rpll.2019.112832.1375

زهرا بهرامیان؛ عباس محمدیان؛ علی تسنیمی؛ حسن دلبری


7. ضرورت تصحیح انتقادی مکتوباتِ صدی از شرف‌الدین مَنیَری

دوره 11، شماره 1، بهار 1398، صفحه 37-56

10.22108/rpll.2018.109468.1274

محمّد صادق خاتمی؛ سلمان ساکت؛ سید جواد مرتضایی؛ ابوالقاسم قوام


8. «دُرِّ سخن»؛ نثری نویافته از قرن هشتم هجری

دوره 11، شماره 1، بهار 1398، صفحه 1-13

10.22108/rpll.2017.77348

محمدرضا تقیه؛ محمد حسین کرمی


9. یک نسخة منقح مفقود از حافظ

دوره 11، شماره 1، بهار 1398، صفحه 127-142

10.22108/rpll.2018.105770.1170

امیر سلطان محمدی


10. ضرورت تصحیح دوبارة دیوان غزلیات کاتبی نیشابوری

دوره 10، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 85-113

10.22108/rpll.2018.109455.1273

بهرام بشیری؛ رستم امانی؛ حمیدرضا فرضی


11. تصحیح چند بیت از سوزنی سمرقندی

دوره 10، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 115-131

10.22108/rpll.2018.107804.1220

مهدی کدخدای طراحی؛ علی محمد گیتی فروز


14. ضرورت تصحیح دوبارة دیوان غیاث و سبکشناسی شعر او

دوره 10، شماره 1، بهار 1397، صفحه 107-127

10.22108/rpll.2017.77264

رضا قنبری عبدالملکی


15. ضرورت تصحیح دوبارة دیوان فرخی سیستانی

دوره 10، شماره 1، بهار 1397، صفحه 17-29

10.22108/rpll.2017.100910.1034

محمود براتی؛ بهرام جلیلیان


16. معرفی و نقد نسخه خطی دستورالعلاج

دوره 10، شماره 1، بهار 1397، صفحه 31-47

10.22108/rpll.2017.100100.1018

نجمه دری؛ حشمت الله آذرمکان؛ سارا مسرور


17. بررسی و تحلیل و نقد چاپ دیوان فیضی فیّاضی

دوره 10، شماره 1، بهار 1397، صفحه 63-79

10.22108/rpll.2017.101541.1051

محمد راستگو؛ محمد مصطفی رسالت پناهی


18. معرفی نسخة فارسی حماسة منثور بطّال‌نامه و برخی ویژگی‌های آن

دوره 9، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 99-120

10.22108/rpll.2017.21656

میلاد جعفرپور؛ محمدکاظم کهدویی؛ محمدرضا نجاریان؛ نفیسه ایرانی


20. اهمیت نسخة «ایاصوفیا» در تصحیح ترجمة رسالة قشیریه

دوره 9، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 1-10

10.22108/rpll.2017.21651

سیده مریم روضاتیان؛ سید علی اصغر میرباقری فرد


21. تصحیح و توضیح چند بیت از داستان رستم و سهراب

دوره 9، شماره 1، بهار 1396، صفحه 57-72

10.22108/rpll.2017.21412

محمد طاهری؛ الهام ترکاشوند؛ حمید آقاجانی


22. تصحیح عباراتی از کتاب منشآت خاقانی

دوره 9، شماره 1، بهار 1396، صفحه 121-140

10.22108/rpll.2017.21416

سعید مهدوی فر


25. ضرورت تصحیح مجدد دیوان عمادی شهریاری (با تأکید بر آسیب‌شناسی تصحیح)

دوره 8، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 1-22

10.22108/rpll.2016.20588

نصرالله امامی؛ زهرا نصیری شیراز؛ مجید دادفر