دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقاله علمی

1. بررسی و تحلیل ساختاری داستان «ضحاک» بر مبنای الگوی کنشی کلود برمون

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 11 آذر 1398

10.22108/rpll.2019.118076.1541

مهدیه مللی؛ محمدرضا نصراصفهانی؛ زهره نجفی؛ اسحاق طغیانی


2. تأملی در یکی از اصطلاحات تاریخ بیهقی: «قفا دریدن»

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 18 آذر 1398

10.22108/rpll.2019.116912.1498

جمیله اخیانی


3. الفتی ساوجی و آثار او

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 18 دی 1398

10.22108/rpll.2019.118803.1569

محمدصادق بصیری؛ نجمه حسینی سروری؛ علی جهانشاهی افشار


4. واکاوی چند لغزش در اغراض السّیاسه با تأکید بر یک نسخه خطّی نویافته

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 18 دی 1398

10.22108/rpll.2019.117906.1535

مختار ابراهیمی؛ نصرالله امامی؛ قدرت قاسمی پور؛ رسول کردی


6. پژوهشی در انتساب رسالۀ «اوصاف القلوب» به ابن خفیف

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 30 دی 1398

10.22108/rpll.2019.118670.1566

معین کاظمی فر


7. روش‌شناسی معرفت در مثنوی مولانا (با تکیه بر سنت و مشرب عرفانی)

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 30 دی 1398

10.22108/rpll.2019.118354.1551

سمانه‌السادات آقادادی؛ سیدعلی اصغر میرباقری فرد؛ طاهره خوشحال دستجردی؛ سیده‌مریم روضاتیان


8. ضرورت تصحیح مجدد غزلیات طالب آملی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 مهر 1398

10.22108/rpll.2019.115411.1449

روح اله عسکری؛ سید محمد دشتی


9. «پندنامه» از عطار نیشابوری نیست

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 20 بهمن 1398

10.22108/rpll.2019.117650.1526

حمیده زینال زاده؛ رحمان مشتاق مهر؛ احمد گلی


10. نقد دیوان چاپی شوکت بخارایی و لزوم تصحیح مجدد آن

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 21 بهمن 1398

10.22108/rpll.2020.119163.1585

محمد بهرامی اصل؛ ایوب کوشان؛ حمید رضا فرضی


11. معرفی نسخه‌ی خطی «مناظره گوهرها»؛ مفصل‌ترین مناظره منثور‌ فارسی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 آبان 1398

10.22108/rpll.2019.115848.1470

احترام رضایی؛ سکینه غلام پور دهکی


12. بررسی ساختار ترکیب های اشتقاقی شعر طالب آملی از منظر سبک شناسی زبانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 آبان 1398

10.22108/rpll.2019.114700.1423

پروین گلی زاده؛ مختار ابراهیمی؛ رضا گورویی


13. اشارتهای نوگرایانۀ سلطان‌ولد در عرصۀ تأویل آیات قرآن با توجّه به آثار عرفانی متقدم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 اردیبهشت 1399

10.22108/rpll.2020.119257.1588

مهدی ملک ثابت؛ داود واثقی خوندابی