دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقاله علمی

1. تحلیل مقایسه‌ای دو ترجمۀ فارسی کلیله و دمنه (مطالعۀ موردی: حکایت بوزنگان / حمدونگان)

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 03 آذر 1398

10.22108/rpll.2019.116203.1478

فهیمه مارانی؛ سیدمحمدرضا ابن الرسول؛ محسن محمدی فشارکی


2. بررسی و تحلیل ساختاری داستان «ضحاک» بر مبنای الگوی کنشی کلود برمون

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 11 آذر 1398

10.22108/rpll.2019.118076.1541

مهدیه مللی؛ محمدرضا نصراصفهانی؛ زهره نجفی؛ اسحاق طغیانی


3. تأملی در یکی از اصطلاحات تاریخ بیهقی: «قفا دریدن»

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 18 آذر 1398

10.22108/rpll.2019.116912.1498

جمیله اخیانی


4. الفتی ساوجی و آثار او

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 18 دی 1398

10.22108/rpll.2019.118803.1569

محمدصادق بصیری؛ نجمه حسینی سروری؛ علی جهانشاهی افشار


5. واکاوی چند لغزش در اغراض السّیاسه با تأکید بر یک نسخه خطّی نویافته

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 18 دی 1398

10.22108/rpll.2019.117906.1535

مختار ابراهیمی؛ نصرالله امامی؛ قدرت قاسمی پور؛ رسول کردی


7. بازخوانی و تحلیل ابیات دشوار قصیده‌ای با التزام «صبح» از خاقانی شروانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 مرداد 1398

10.22108/rpll.2019.115809.1464

سید منصور سادات ابراهیمی؛ امیر سلطان محمدی


8. پژوهشی در انتساب رسالۀ «اوصاف القلوب» به ابن خفیف

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 30 دی 1398

10.22108/rpll.2019.118670.1566

معین کاظمی فر


9. تذکرة شعاعیه و ضرورت تصحیح دوبارة آن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 مهر 1398

10.22108/rpll.2019.115214.1459

مختار کمیلی


10. روش‌شناسی معرفت در مثنوی مولانا (با تکیه بر سنت و مشرب عرفانی)

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 30 دی 1398

10.22108/rpll.2019.118354.1551

سمانه‌السادات آقادادی؛ سیدعلی اصغر میرباقری فرد؛ طاهره خوشحال دستجردی؛ سیده‌مریم روضاتیان


11. ضرورت تصحیح مجدد غزلیات طالب آملی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 مهر 1398

10.22108/rpll.2019.115411.1449

روح اله عسکری؛ سید محمد دشتی


12. ضرورت تصحیح مجدّد مجالس‌العشاق

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 12 بهمن 1398

10.22108/rpll.2019.118007.1537

مهدی ییلاقی؛ سید مهدی زرقانی؛ محمّدجعفر یاحقی


13. تحلیل کارکردهای قید در اشعار دقیقی و فردوسی توسی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 مهر 1398

10.22108/rpll.2019.117398.1516

محمد علی اکبرزاده؛ علی اکبر باقری خلیلی


14. «پندنامه» از عطار نیشابوری نیست

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 20 بهمن 1398

10.22108/rpll.2019.117650.1526

حمیده زینال زاده؛ رحمان مشتاق مهر؛ احمد گلی


15. نقد دیوان چاپی شوکت بخارایی و لزوم تصحیح مجدد آن

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 21 بهمن 1398

10.22108/rpll.2020.119163.1585

محمد بهرامی اصل؛ ایوب کوشان؛ حمید رضا فرضی


16. اسطوره‌زدایی در کوش‌نامه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 آبان 1398

10.22108/rpll.2019.116103.1475

بهزاد اتونی؛ بهروز اتونی


17. معرفی نسخه‌ی خطی «مناظره گوهرها»؛ مفصل‌ترین مناظره منثور‌ فارسی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 آبان 1398

10.22108/rpll.2019.115848.1470

احترام رضایی؛ سکینه غلام پور دهکی


18. تحلیل ساختار و پیرنگ مقدّمة سفر «هفت کشور» فخری هروی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 آبان 1398

10.22108/rpll.2019.115086.1435

سهیلا کدیوری؛ محمّد ایرانی؛ وحیذ مبارک؛ ابراهیم رحیمی زنگنه


19. بررسی ساختار ترکیب های اشتقاقی شعر طالب آملی از منظر سبک شناسی زبانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 آبان 1398

10.22108/rpll.2019.114700.1423

پروین گلی زاده؛ مختار ابراهیمی؛ رضا گورویی


20. تحلیل ساختاری دو حکایت از عجایبنامۀ همدانی بر اساس الگوی روایی تودوروف

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 آبان 1398

10.22108/rpll.2019.114745.1424

ابوالفضل شکیبا؛ ابراهیم استاجی؛ مهیار علوی مقدم