نویسنده = احمدی دارانی، علی اکبر
تعداد مقالات: 1
1. مقایسه و تطبیق چهار شرح از مثنوی با آغاز دفتر سوّم

دوره 2، شماره 4، زمستان 1389، صفحه 43-58

علی اکبر احمدی دارانی؛ مرتضی رشیدی آشجردی