نویسنده = ایرج پور، محمدابراهیم
تعداد مقالات: 2
1. بازشناخت «نامه نامی» اثری ناشناخته از خواندمیر

دوره 6، شماره 2، تابستان 1393، صفحه 67-84

حمید رضایی؛ محمدابراهیم ایرج پور؛ زهرا نوربخش


2. بازشناسی و معرفی تذکره ناشناخته «معارف العارفین»

دوره 6، شماره 1، بهار 1393، صفحه 77-88

محمدابراهیم ایرج پور