نویسنده = ظهیری ناو، بیژن
تعداد مقالات: 1
1. سیر و تداوم اندیشه‌های ایرانشهری در کلیله و دمنه

دوره 2، شماره 3، پاییز 1389، صفحه 77-96

بیژن ظهیری ناو؛ امین نواختی مقدم؛ مریم ممی زاده