نویسنده = یلمه‌ها، احمدرضا
تعداد مقالات: 2
2. جایگاه رودکی در شعر امیر معزّی و دیگر شاعران

دوره 1، شماره 2، تابستان 1388، صفحه 89-98

احمدرضا یلمه ها