نویسنده = علوی مقدّم، مهیار
تعداد مقالات: 7
1. تحلیل ساختاری دو حکایت از عجایبنامۀ همدانی بر اساس الگوی روایی تودوروف

دوره 12، شماره 1، بهار 1399، صفحه 75-90

10.22108/rpll.2019.114745.1424

ابوالفضل شکیبا؛ ابراهیم استاجی؛ مهیار علوی مقدم


3. بررسی فرایند واژه‌سازی در زاد‌ المسافر ناصرخسرو

دوره 8، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 91-108

10.22108/rpll.2016.20416

محمدنبی خیرآبادی؛ مهیار علوی مقدّم؛ احمد خواجه ایم


4. متن‌شناسی نسخه‌ی خطّی حماسه‌ی قِران حبشی به روایت ابوطاهر طرسوسی

دوره 6، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 39-68

مهیار علوی مقدم؛ محمّدرضا نجاریان؛ محمّدکاظم کهدویی


6. ساختار بن‌مایه‌های داستانی امیرارسلان

دوره 4، شماره 2، تابستان 1391، صفحه 39-60

میلاد جعفرپور؛ مهیار علوی مقدم


7. کاربرد نظریه روان شناسی رنگ ماکس لوشر در نقد و تحلیل شعر فروغ فرخزاد

دوره 2، شماره 2، تابستان 1389، صفحه 83-94

مهیار علوی مقدم؛ سوسن پورشهرام