نویسنده = خامسی هامانه، فخرالسادات
تعداد مقالات: 1
1. جستاری در کهن‌واژگان مشترک تفسیر قرآن کمبریج با اشعار سبک خراسانی

دوره 4، شماره 2، تابستان 1391، صفحه 17-38

فخرالسادات خامسی هامانه؛ محمدجواد شریعت؛ محمود الهام بخش