نویسنده = جعفرپور، میلاد
تعداد مقالات: 5
2. معرفی نسخة فارسی حماسة منثور بطّال‌نامه و برخی ویژگی‌های آن

دوره 9، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 99-120

10.22108/rpll.2017.21656

میلاد جعفرپور؛ محمدکاظم کهدویی؛ محمدرضا نجاریان؛ نفیسه ایرانی


3. متن‌شناسی نسخه‌ی خطّی حماسه‌ی قِران حبشی به روایت ابوطاهر طرسوسی

دوره 6، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 39-68

مهیار علوی مقدم؛ محمّدرضا نجاریان؛ محمّدکاظم کهدویی


5. ساختار بن‌مایه‌های داستانی امیرارسلان

دوره 4، شماره 2، تابستان 1391، صفحه 39-60

میلاد جعفرپور؛ مهیار علوی مقدم