نویسنده = ریاحی زمین، زهرا
تعداد مقالات: 1
1. پژوهشی در تئوری و کارکرد طنز مشروطه

دوره 1، شماره 1، بهار 1388، صفحه 1-16

محمد حسین کرمی؛ زهرا ریاحی زمین؛ جواد دهقانیان