نویسنده = منصوری، مجید
تعداد مقالات: 3
2. بررسی دیوان غزلیات امیرخسرو دهلوی بر اساس چند دستنویس معتبر

دوره 5، شماره 3، پاییز 1392، صفحه 69-86

مجید منصوری؛ حسین پارسی فر


3. تصحیح و تحلیل یک تصحیف در سه بیت از مخزن الأسرار و اقبالنامه نظامی

دوره 3، شماره 1، بهار 1390، صفحه 21-32

محسن ذوالفقاری؛ مجید منصوری