نویسنده = مسجدی، حسین
تعداد مقالات: 2
1. معرّفی متنی و محتوایی منشآت آل برهان

دوره 7، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 41-60

مهدیه اسدی؛ حسین مسجدی


2. رئالیسم جادویی در آثار غلامحسین ساعدی

دوره 2، شماره 4، زمستان 1389، صفحه 93-104

حسین مسجدی