نویسنده = خاتمی پور، حامد
تعداد مقالات: 1
1. اشعاری نو یافته در جنگ خطّی 900 مجلس

دوره 5، شماره 1، بهار 1392، صفحه 45-60

محسن شریفی صحی؛ حامد خاتمی پور