نویسنده = مدبری، محمود
تعداد مقالات: 1
1. بررسی محتوا و ساختار «ترسّل اسفزاری»

دوره 4، شماره 3، پاییز 1391، صفحه 1-24

محمود مدبری؛ محمدرضا صرفی؛ محمدصادق بصیری؛ سیدامیر جهادی