نویسنده = شعبان زاده، مریم
تعداد مقالات: 2
1. تحلیل تقابل دوگانه در داستان جمشید برپایة نظریه لوی استروس

دوره 11، شماره 1، بهار 1398، صفحه 15-35

10.22108/rpll.2017.77430.0

محمد چهارمحالی؛ مریم شعبان زاده؛ محمود حسن آبادی


2. بهجه‌الشعرا و رویکردی نو در تذکره‌نگاری دورة قاجار (با معرفی حدیقه‌الشعرا)

دوره 10، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 81-95

10.22108/rpll.2017.99973.1016

راضیه به آبادی؛ عباس نیکبخت؛ مریم شعبانزاده