نویسنده = محسنی نیا، ناصر
تعداد مقالات: 1
1. تأملی در علل رواج داستان‌های پیامبران در قصاید پارسی

دوره 4، شماره 2، تابستان 1391، صفحه 61-74

ناصر محسنی نیا؛ وحیده نوروززاده چگینی