نویسنده = جلال پور، حسین
تعداد مقالات: 2
1. دیوان ظهیر فاریابی در سفینه‌ی تبریز

دوره 7، شماره 1، بهار 1394، صفحه 93-114

حسین جلال‌پور


2. ضرورت تصحیح انتقادی دیوان خواجوی‌کرمانی

دوره 5، شماره 1، بهار 1392، صفحه 101-124

حسین جلال پور