نویسنده = عارفی، اکرم
تعداد مقالات: 1
1. رویکرد تحلیلی به عناصر داستانی سندبادنامه

دوره 6، شماره 1، بهار 1393، صفحه 61-76

محمدامیر مشهدی؛ عبدالله واثق عباسی؛ اکرم عارفی