نویسنده = مسبوق، سید مهدی
تعداد مقالات: 1
1. خوشباشی و دم‌غنیمت شمری در اندیشه‌های خیام نیشابوری و طَرَفه بن عبد

دوره 4، شماره 1، بهار 1391، صفحه 162-147

سید مهدی مسبوق؛ هادی نظری منظم؛ حدیثه فرزبود