نویسنده = عزیزی فر، امیرعباس
تعداد مقالات: 2
1. بررسی بن‌مایه‌های اساطیری در داراب‌ نامه طرسوسی

دوره 7، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 101-118

امیرعباس عزیزی فر