نویسنده = بنی طالبی، امین
تعداد مقالات: 1
1. بازتاب دیدگاه شاعر در نحو منظومه ویس و رامین

دوره 6، شماره 2، تابستان 1393، صفحه 1-22

مسعود فروزنده؛ امین بنی طالبی