نویسنده = بتلاب اکبر آبادی، محسن
تعداد مقالات: 2
1. کارکرد روایی نشانه‌ها در حکایت رابعه از الهی‌نامه عطار

دوره 5، شماره 1، بهار 1392، صفحه 13-28

محسن بتلاب اکبر آبادی؛ احمد رضی


2. نمودهای رمانتیسم در نفثه المصدور

دوره 3، شماره 3، پاییز 1390، صفحه 47-60

محسن بتلاب اکبر آبادی؛ محمدعلی خزانه دارلو