نویسنده = براتی، محمود
تعداد مقالات: 1
1. ضرورت تصحیح دوبارة دیوان فرخی سیستانی

دوره 10، شماره 1، بهار 1397، صفحه 17-29

10.22108/rpll.2017.100910.1034

محمود براتی؛ بهرام جلیلیان