نویسنده = شهدائی، سید کیهان
تعداد مقالات: 1
1. تصاویر کعبه و ترک ادب شرعی در شعر خاقانی

دوره 5، شماره 4، زمستان 1392، صفحه 39-58

محسن ذوالفقاری؛ زهرا موسوی؛ سید کیهان شهدائی