نویسنده = یوسفی، محمدرضا
تعداد مقالات: 2
1. پژوهشی در شرح حال و آثار واله داغستانی

دوره 6، شماره 3، پاییز 1393، صفحه 37-56

نصرت مرادی؛ محمدرضا یوسفی


2. نوآوری‌های نسفی در تأویلات آیه نور

دوره 4، شماره 2، تابستان 1391، صفحه 125-140

محمدرضا یوسفی؛ الهه حیدری