نویسنده = رزمجو بختیاری، شیرین
تعداد مقالات: 1
1. نقد دیوان‌ کبیر مصحَّح بدیع‌الزمان فروزانفر با تکیه بر نسخه نورعثمانیه

دوره 8، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 23-38

10.22108/rpll.2016.20412

الهام خلیلی جهرمی؛ شیرین رزمجو بختیاری؛ محمد یوسف نیری