نویسنده = مراونه، نعیم
تعداد مقالات: 1
1. بررسی انتقادی واژه «خضرا» در تاریخ بیهقی

دوره 5، شماره 4، زمستان 1392، صفحه 23-38

نعیم مراونه؛ محمود رضایی دشت ارژنه