نویسنده = پورشهرام، سوسن
تعداد مقالات: 1
1. کاربرد نظریه روان شناسی رنگ ماکس لوشر در نقد و تحلیل شعر فروغ فرخزاد

دوره 2، شماره 2، تابستان 1389، صفحه 83-94

مهیار علوی مقدم؛ سوسن پورشهرام