نویسنده = طاووسی، محمود
تعداد مقالات: 1
1. کاوشی نوین در سرچشمه های نخستین حماسه گیل گمش

دوره 1، شماره 4، زمستان 1388، صفحه 1-18

محمدجعفر یوسفیان کناری؛ محمود طاووسی