نویسنده = مرتضایی، جواد
تعداد مقالات: 2
1. تمثیل، تصویر یا صنعت بدیعی؟

دوره 3، شماره 4، زمستان 1390، صفحه 29-38

جواد مرتضایی