نویسنده = محمودی، علیرضا
تعداد مقالات: 1
1. تازگی‌های تصویرهای تشبیهی در تاریخ وصّاف

دوره 2، شماره 4، زمستان 1389، صفحه 59-76

زهرا اختیاری؛ علیرضا محمودی