نویسنده = اشراقی، فاطمه
تعداد مقالات: 1
1. بررسی تطبیقی چکامه‌های ابوطیب متنبی و مسعود سعد سلمان

دوره 6، شماره 3، پاییز 1393، صفحه 89-104

فاطمه اشراقی؛ نرگس گنجی