نویسنده = بهمنی، امیرحسین
تعداد مقالات: 1
1. بررسی طرح روایی مناظره در الهی‌نامه

دوره 8، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 61-72

10.22108/rpll.2016.20414

قدسیه رضوانیان؛ امیرحسین بهمنی