نویسنده = غنی پور ملکشاه، احمد
تعداد مقالات: 1
1. بازتاب زیبایی‌شناختی سیمای پیامبران در قصاید خاقانی

دوره 3، شماره 3، پاییز 1390، صفحه 95-108

مرتضی محسنی؛ احمد غنی پور ملکشاه؛ هاجر مرادی