نویسنده = رضوانیان، قدسیه
تعداد مقالات: 3
2. بررسی طرح روایی مناظره در الهی‌نامه

دوره 8، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 61-72

10.22108/rpll.2016.20414

قدسیه رضوانیان؛ امیرحسین بهمنی


3. راوی در رمان «آتش بدون دود»

دوره 1، شماره 4، زمستان 1388، صفحه 79-94

قدسیه رضوانیان؛ حمیده نوری