نویسنده = صحرائی، قاسم
تعداد مقالات: 1
1. لحن، صحنه‌پردازی و فضا ابزار انتقاد و اعتراض بیهقی

دوره 3، شماره 3، پاییز 1390، صفحه 75-94

قاسم صحرائی؛ علی حیدری؛ مریم میرزایی مقدم