نویسنده = سالمیان، غلامرضا
تعداد مقالات: 1
1. نقش تذکره‌ها و فرهنگ‌ها در تصحیح متون (مورد مطالعه دیوان مسعود سعد سلمان)

دوره 4، شماره 3، پاییز 1391، صفحه 59-74

غلامرضا سالمیان؛ سهیل یاری گل دره